Ett långt grattis

Detta är en site att återvända tillÅh, du hittade hit!
Grymt, men nu då?

Bilden här intill är en ledtråd.
Du är nästan rätt, men inte helt.
Hur skall du hitta vidare?